Szymona Komusińskiego blog kolejowy - trochę hobbystyczny, a trochę ekspercki
RSS
czwartek, 13 października 2016

Szanowni Państwo,

temat podjęty w dzisiejszym wpisie chodził mi po głowie od dłuższego czasu, a dokładniej rzecz ujmując - odkąd, przebywając jeszcze na emigracji w Belgii, zacząłem prowadzić szczegółowe statystki zaliczeń sieci kolejowych różnych krajów europejskich. Do chwili obecnej, opierając się z jednej strony na własnej pamięci przejazdów zrealizowanych w okresie "prehistorycznym" (czyli przed rokiem 2008, gdyby zacząłem kolekcjonować bilety), a z drugiej - na informacjach dostępnych w internecie lub w atlasach, zdołałem określić - z dokładnością do metra lub do 100 metrów, zależnie od kraju - skalę dokonanego przez siebie "podbojbu" Polski i siedmiu innych państw Europy, tj. Austrii (OeBB), Belgii (SNCB/ NMBS), Chorwacji (HŻ), Holandii (NS), Luksemburga (CFL), Słowacji (ŻSR) i Słowenii (SŻ). Informacjami tymi nie omieszkam się zapewne podzielić w grudniu, gdy będę dokonywał podsumowania roku 2016 - na razie jednak przejdźmy do konkretów, czyli porównania systemów numeracji i sposobów liczenia kilometrażu linii w wyżej wymienionych krajach. Zaczniemy od Polski, po czym będziemy kontynuować alfabetycznie. 

1) D29/ Id-12, czyli porządek w papierach, którego inni mogą nam zazdrościć

Tak proszę Państwa - wypada zacząć od pochwały PKP (oczywiście jeszcze tego ze starych czasów, gdzieś tak z połowy l. '80-tych), bo też naprawdę w mało którym kraju numeracja linii kolejowych jest tak prosta i konsekwentna jak u nas. Na tak dobry obraz składają się następujące czynniki:

a) stosowanie w oznakowaniu linii kolejowych wyłącznie liczb jedno-, dwu- lub trzycyfrowych, bez żadnych dodatków literowych (co, jak zobaczymy na przykładzie Belgii i Chorwacji, wcale nie jest takie oczywiste);

b) liczenie kilometrażu niemal wszystkich linii od Warszawy Centralnej, jednak z wyznaczeniem ich punktów 0,0 w miejscach ich faktycznych początków, a nie w stolicy (tak jak ma to miejsce w krajach byłej Jugosławii, o czym w następnym wpisie). Wyjątki od tej reguły są nieliczne (np. linia nr 17 liczona od Łodzi Fabrycznej, a nie od Koluszek albo linia nr 138 liczona od Oświęcimia do Katowic - w obu przypadkach chodziło najpewniej o uniknięcie "odwrotnego kilometrażu" na odcinkach gdzie biegną one równolegle do linii, odpowiednio, nr 25 i nr 1; inna sprawa, że ostatnio w Krakowie zasady tej nie przestrzegano, skutkiem czego nowowybudowana linia nr 118 liczona jest od dworca głównego do Mydlnik, czyli odwrotnie do równoległej "starej" linii nr 133);

c) wyznaczanie możliwie jak najdłuższych ciągów komunikacyjnych między węzłami; przykładowo, niemal cały polski odcinek dawnego Ostbahnu to linia nr 203 (Tczew - Kostrzyn granica, oczywiście z odwróconym - względem przedwojennego - kilometrażem). Inna sprawa, że "nowowyznaczone" trasy niekoniecznie nawiązywały do historycznie ukształtowanych magistral. I tak np. linia nr 3 (Warszawa Zachodnia - Kunowice granica) składa się z fragmentu Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej (do Łowicza), fragmentu Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej (Łowicz - Kutno), fragmentu powstałego w okresie międzywojennym w ramach spajania sieci nowopowstałej PKP (Kutno - Strzałkowo), fragmentu dawnej pruskiej linii lokalnej Poznań - Strzałkowo (ale z powstałą dopiero po II wojnie światowej obwodnicą Wrześni) i wreszcie zachodniego fragmentu dawnej pruskiej magistrali Berlin - Frankfurt - Poznań - Toruń - Olsztyn - Wystruć (której północno-wschodni fragment to z kolei linia nr 353 Poznań Wschód - Skandawa granica). Podobnie sytuacja ma się także z liniami nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny), nr 14 (Łódź Kaliska - Zasieki granica) czy nr 25 (Łódź Kaliska - Dębica). Z drugiej strony, w co najmniej dwóch przypadkach (linia nr 1 na odcinku między Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem p. Częstochowę i linia nr 140 między Rybnikiem a Suminą p . Rydułtowy) trzymano się historycznego przebiegu i kilometrażu, pomimo powstania w międzyczasie skrótów w postaci, odpowiednio, linii nr 4 (CMK) i nr 173.

2) Austria, czyli spadek po kkStB

Numeracja linii kolejowych sieci OeBB opiera się na systemie pięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy to numer linii "właściwej", a dalsze dwie to 01 (w przypadku tejże linii "właściwej") lub numer ewentualnej łącznicy. I tak np. Laaer Ostbahn, czyli dawna magistrala Wiedeń - Brno - Praga (obecnie "ucięta" na nadgranicznej stacji Laa an der Thaya) nosi numer 116 01, zaś jej łącznice z dawną linią Wiedeń - Ostrawa - Kraków na dwupoziomowym, bezkolizyjnym węźle Wien Suessenbrunn, noszą numery 116 11 i 116 12. Jest to więc system nieco bardziej skomplikowany od pekapowskiego, choć na swój sposób logiczny.

O pewnym podobieństwie do systemu polskiego stanowi z kolei zerwanie z numeracją na dawnych magistralach przeciętych po I wojnie światowej nowymi granicami państwowymi na rzecz obecnie dominujących kierunków przewozu. I tak np. Drautalbahn (Kolej Doliny Drawy), biegnąca ze słoweńskiego Mariboru do włoskiego San Candido przez m.in. Klagenfurt i Villach, nosi obecnie numery: 423 01 (Bleiburg granica - Bleiburg), 410 01 (Bleiburg - Klagenfurt), 413 01 (Klagenfurt - Villach; jest to nb. numer całej magistrali łączącej Bruck a.d. Mur z granicą włoską w Tarvisio), 222 01 (Villach - podg Pusarnitz Sued k. Spittal-Millstaetter See) i 407 01 (podg Pusarnitz Sued - Sillian granica).

Jeśli idzie o kilometraż linii kolejowych w Austrii, to wykazuje on pewne nieciągłości, związane z korektami przebiegu tras w terenie (dłuższe tunele, łagodniejsze łuki) które nie znalazły odzwierciedlenia w przestawieniu słupków hektometrowych na dalszych odcinkach ani w dokumentacji. Dodatkową komplikację stanowi wspomniane przecięcie granicami państwowymi historycznych ciągów transportowych, przy równoczesnym zachowaniu ich kilometrażu; w efekcie, w niemal 100 lat po rozpadzie CK Monarchii, w/w Drautalbahn wciąż "wjeżdża" do Austrii w km 82,2, a "wyjeżdża" z niej w km 300,0.

3) Belgia, czyli cyfrowo-literowy miks oznaczeń

Sposób liczenia kilometrażu linii kolejowych w Belgii jest prosty, spójny i bardzo zbliżony do polskiego - z tą jedynie drobną różnicą, że stacją początkową nie jest tu Bruksela Centralna, a Północna. 3,8-kilometrowa linia średnicowa przechodząca przez belgijską stolicę nosi numer 0 i jest liczona od Brukseli Północnej przez Centralną do Południowej; jest przy tym jedyną w kraju linią "oficjalnie" sześciotorową (we wszystkich pozostałych przypadkach - podobnie jak w Polsce - dodatkowe tory/ pary torów, biegnące równolegle do pierwszej powstałej pary, oznaczane są jako osobna linia).

Niestety, system oznaczeń linii w Belgii jest znacznie bardziej skomplikowany od naszego rodzimego "wynalazku", czyli instrukcji D29/ Id-12. Zasadniczo numery "klasycznych" linii sieci SNCB/ NMBS zawierają się w przedziale od 10 do 199 (liczby jednocyfrowe - oprócz wspomnianej "średnicy" - zarezerwowane są dla kolei dużych prędkości, a powyżej dwustu - dla linii i bocznic przemysłowych). Problemy zaczynają się wraz z łącznicami i "drugimi parami torów", oznaczanymi dodatkową literą lub cyfrą po znaku "/", a niekiedy wręcz na oba te sposoby. I tak np. łącznice wybiegające z brukselskiego lotniska w Zaventem w kierunku południowo-zachodnim i północno-wschodnim noszą oznaczenia, odpowiednio, 36C/1 i 36C/2, gdzie: 36 to numer magistrali Bruksela Północna - Liege, C - to symbol jej odgałęzienia przechodzącego na północ tunelem z podziemną stacja pod portem lotniczym, a /1 i /2 służy wyróżnieniu łącznic tejże linii, umożliwiających jazdę w kierunku Leuven i Brukseli.

Budowa drugich par torów i linii równoległych, mających służyć zluzowaniu najbardziej obciążonych tras wylotowych z węzła stołecznego, ruszyła w Belgii już w okresie międzywojennym, gdy powstały nowe linie łączące Brukselę z Gandawą i Antwerpią. Znamienne, że ich oznaczenie jest na swój sposób niespójne: podczas gdy pierwsza, o przebiegu znacząco odmiennym od "starej" linii nr 50 przez Aalst, otrzymała numer 50A, druga - biegnąca niemal na całej swej długości ściśle wzdłuż starej linii nr 25 i zachowująca identyczny z nią kilometraż - uzyskała paradoksalnie "samodzielny" numer 27. Również współczesne inwestycje w kolej wysokich prędkości doprowadziły do dodatkowego skomplikowania oznaczeń, gdy przedłużenia linii KDP w kierunku węzła brukselskiego zostały oznaczone dodatkowo symbolem "N" (linia 36N Bruksela Północna - Leuven, równoległa do linii nr 36 i "przechodząca" po zmianie napięcia w linię nr 2 oraz, analogicznie, linia nr 96N Bruksela Południowa - Halle, równoległa do linii nr 96 i "przechodząca" po zmianie napięcia w linię nr 1).

Ciąg dalszy (HŻ, NS, CFL, ŻSR, SŻ)  - w przyszłym miesiącu.

piątek, 23 września 2016

Szanowni Państwo,

gdy sto trzydzieści dwa wpisy (lub, jak kto woli, trzy i pół roku) temu uruchamiałem tego bloga, zakładałem, że będzie mi on służył głównie do publikacji cotygodniowych porcji swoich mniej lub bardziej poważnych refleksji na temat stanu kolei w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Belgii. Może traf, a może lenistwo sprawiły, że z czasem zaczął on zmierzać jednak coraz bardziej w kierunku prywatnej galerii fotografii kolejowej, zaś liczba wpisów otagowanych jako "Okiem Eksperta" poczęła wyraźnie ustępować tym spod znaku "Okiem Miłośnika". Nie byłoby w tym może nic złego gdyby nie fakt, że formuła bloga - z jego surowymi ograniczeniami rozmiarów grafiki i sekwencyjnym charakterem publikacji - zdecydowanie nie sprzyja przeglądaniu zdjęć przez osoby nimi głównie zainteresowane.

Mając powyższe na uwadze, podjąłem decyzję o rozdzieleniu działalności "publicystycznej" od "artystycznej". Zainteresowanych oglądaniem wyboru najlepszych (w moim mniemaniu) zdjęć popełnionych przeze mnie na przestrzeni ostatnich kilku lat zapraszam na nowoutworzoną stronę railwayparadise.net, powstałą przy ogromnym wsparciu mojego serdecznego kolegi z czasów studiów w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bartka Sudera (link do jego strony poświęconej podróżom tutaj). Strona jest, podkreślmy, dwujęzyczna, a zdjęcia (w większości pojawiające się już na blogu, choć sukcesywnie będą tam trafiać nowe) dostępne są w lepszej rozdzielczości; jedno i drugie przyczyni się, mam nadzieję, zarówno do poszerzenia kręgu odbiorców, jak i "uprzyjemnienia" ich oglądania.

Jeśli idzie o bloga, to począwszy od października służyć on będzie jedynie publikacjom eksperckim lub quasi-eksperckim, od czasu do czasu uzupełnionym pewnie przechwałkami z serii "gdzie tom ja nie był i czegom nie zaliczył". Zdjęcia - wyłącznie "od wielkiego dzwona" i tylko wtedy gdy uda mi się udokumentować coś niezwykłego. Postanowiłem przy tym zrezygnować ze sztywnej formuły "wpisu w co drugi piątek", choć zamierzam zamieszczać nie mniej niż jedną notkę w miesiącu kalendarzowym.

Na pożegnanie z fotorelacjami - ostatni w historii bloga tuzin zdjęć "wycieczkowych", tym razem z dwóch wypraw górsko-kolejowych z kol. Dominikiem Kowalskim (częstym ostatnio współtowarzyszem moich wojaży), podjętych w lipcu w Małą Fatrę (zdjęcia 1 - 8) i we wrześniu w Beskid Śląsko-Morawski (zdjęcia 9 - 12). Uprzedzając co do jakości: były to odpowiednio druga i trzecia w tym roku (oraz trzecia i czwarta z rzędu) wycieczki na Słowację podczas których pogoda nie dopisała. Dżdżysty kraj, jak widać  - choć kolej ma całkiem niezłą :-)

 

(1) 16.07.2016, Dolny Kubin. Osobowy z Trsteny do Kralovan wjeżdża do stacji.

 

(2) 16.07.2017, Kralovany. Ta sama jednostka co na zdjęciu powyżej chwilę po dotarciu do stacji końcowej.

 

(3) 16.07.2016, Vrutky. Osobowy do Prievidzy p. Horną Stubną oczekuje odjazdu przy peronie trzecim (końcowym).

 

(4) 16.07.2016, Martin. Ta sama jednostka co na zdjęciu powyżej odjeżdżająca na południe...

 

(5) ... i samotna lokomotywa spalinowa oczekująca podjęcia składu towarowego, zapewne z miejscowego elewatora.

 

(6) 17.07.2016, Rajec. Osobowy z Żyliny po dotarciu do stacji docelowej.

 

(7) 17.07.2016, Żylina. Ta sama jednostka przy peronie czołowym po zakończeniu kursu w relacji przeciwnej...

 

(8) ... oraz rzut oka na tabor manewrujący/ przejeżdżający przez stację od strony Bratysławy i Czeskiego Cieszyna.

 

(9) 18.09.2016, Skalite. Poranny osobowy ze Zwardonia do Żyliny.

 

(10) 18.09.2016, Czadca. Ta sama lokomotywa co na zdjęciu powyżej podczas postoju na stacji.

 

(11) 18.09.2016, Makov. Osobowy z Czadcy po dotarciu do stacji docelowej.

 

(12) 18.09.2016, Niżny Kelćov. Osobowy z Makova do Czadcy dojeżdża do pierwszego przystanku pośredniego na swojej trasie.

piątek, 09 września 2016

Szanowni Państwo,

po wakacyjnych wojażach nad Adriatykiem, zapraszam ponownie do obejrzenia tuzina zdjęć z kraju - tym razem wykonanych wiosną na Śląsku wszelakim (Dolnym, Górnym, Opolskim i Cieszyńskim). Miłego oglądania!

 

(1) 27.03.2016, Międzylesie. ET22 na czele zwartego składu węglarek z drewnem w oczekiwaniu na wyjazd do Czech.

 

(2) 27.03.2016, Bardo Przyłęk. Para zakładowych manewrówek typu 409Da na bocznicy na której odbywa się przeładunek urobku z miejscowego kamieniołomu.

 

(3) 27.03.2016, Kamieniec Ząbkowicki. Czeska lokomotywa serii 163 na czele pociągu z Pardubic do Wrocławia

 

(4) 16.04.2016, Wisła Głębce. EN57 jako osobowy z Katowic paręset metrów przed stacją końcową zbliża się do słynnego wiaduktu.

 

(5) 16.04.2016, Ustroń Polana. EN76 jako osobowy z Wisły Głębce do Katowic opuszcza stację.

 

(6) 28.05.2016, Nysa. Para SZT serii SA134 w czasie porannego "szczytu"...

 

(7) ... i kolejna jednostka tej serii jako pociąg Regio z Brzegu do Gliwic opuszczająca stację.

 

(8) 28.05.2016, Brzeg. EN57 jako pociąg osobowy Kolei Dolnośląskich w drodze do Wrocławia.

 

(9) 11.06.2016, Chałupki. Prywatna Stonka wraz z Ludmiłą odstawione na bocznym torze...

 

(10) ... i EZT typu 36WE którym dotarłem tu z Katowic p. Wodzisław Śląski.

 

(11) 11.06.2016, Wisła Głębce. EZT różnych serii  (od lewej: ED161, EN57 i 27WE) widziane od strony wyjazdu ze stacji...

 

(12) ... i od strony końca linii.

piątek, 26 sierpnia 2016

Szanowni Państwo,

kontynuując rozpoczętą dwa tygodnie temu wirtualną podróż śladami mojej wyprawy z początku miesiąca, wrzucam ponownie na bloga tradycyjny tuzin popełnionych z tej okazji fotek. Przyznam przy tym bez bicia - część uchwyconych tu motywów to powtórka z niezbyt udanej wyprawy z kwietnia 2014 roku. Tym razem wyszły chyba dużo lepiej, co zawdzięczam m.in. znakomitej pogodzie.

 

(1) 07.08.2016, Śapjane. Widok z okna odjeżdżającego pospiesznego relacji Lublana - Rijeka na dwa składy węglarek stojące na południowej głowicy stacji. Do pierwszego z nich podjechał (choć nie podpiął się) chorwacki spalinowóz serii 2062 ("Reagan"), do drugiego - słoweński elektrowóz serii 342, dostosowany jedynie do napięcia 3 kV DC (stosowanego poza Słowenią m.in. we Włoszech, Belgii i w Polsce). Lokomotywa ta "na opuszczonych patykach" doprowadziła tu w/w pociąg pasażerski, po czym została przestawiona do swojego obecnego położenia przez chorwacki elektrowóz serii 1141, pracujący z kolei wyłącznie pod napięciem 25 kV AC i w chwili wykonania zdjęcia prowadzący już skład pasażerski. Po jego odjeździe, "Reagan" przetoczy Słoweńca na północną głowicę stacji, gdzie ten będzie mógł podpiąć się do "swojej" sieci. Takie skomplikowane manewry (realizowane skądinąd wszędzie tam, gdzie przy zmianie napięcia nie są stosowane lokomotywy dwusystemowe) trwają w Śapjane od kilku lat, tj. od czasu ostatecznej rezygnacji HŻ z systemu napięcia 3 kV DC (uprzednio stosowanego na liniach położonych na zachód od Zagrzebia, a od połowy lat '90-tych - tylko na zachód od stacji Moravice k. Ogulina).

 

(2) 07.08.2016, Opatija Matulj. Charakterystyczny dla nieboszczki Jugi pojazd inspekcyjny sieci trakcyjnej serii 9103.

 

(3) 07.08.2016, Rijeka. Parowóz-pomnik przed dworcem...

 

(4) ... i całkiem współczesny skład osobowego z Ogulina (na czele ponownie seria 1141), tuż po opuszczeniu ostatniego z licznych na trasie tuneli i przed wjazdem na stację końcową. Pociąg przekracza główną arterię miasta, ul. Kreśimirovą.

 

(5) 07.08.2016, Suśak Pećine. Lekka manewrówka serii 2132 przy odgałęzieniu linii "portowej" od magistrali Zagrzeb - Rijeka.

 

(6) 07.08.2016, Śkrljevo. Nieco cięższa lokomotywa manewrowa serii 2041 ze składem talbotów, prawdopodobnie z/ do Bakaru.

 

(7) 07.08.2016, Meja. Jeszcze jedna manewrówka serii 2132 w drodze do Śkrljeva, podczas krzyżowania z osobowym do Ogulina. W dole widoczny port w Bakarze, czyli "masowa" część zespołu portowego w Zatoce Rijeckiej, wyspecjalizowana w obsłudze przeładunku m.in. rud metali i paliw płynnych. W głębi - wyspa Krk.

 

(8) 08.08.2016, Delnice. Pospieszny z Rijeki do Osijeka (powrotna relacja pociągu znanego doskonale czytelnikom tego wpisu) wjeżdża do stacji w promieniach wschodzącego słońca. Na czele ponownie lokomotywa serii 1141.

 

(9) 08.08.2016, Ośtarije. Drezyna serii 9116 na przelocie od strony Ogulina w kierunku Karlovaca.

 

(10) 08.08.2016, Knin. SZT serii 7123 ("chorwackie Pendolino" - wolniejsze od naszego, ale faktycznie wyposażone w mechanizm wychylnego pudła) podczas postoju na stacji. W głębi widoczne nieużywane słupy i bramki trakcyjne - pozostałość po krótkotrwałej (1987 - 1991) elektryfikacji Unskiej Prugi, tj. linii Bosanski Novi - Bihać - Knin.

 

(11) 08.08.,2016, Split. Para Pendolin przy peronie. Składem widocznym po lewej dotarłem tu przed chwilą z Ośtarija p. Knin. Skład z prawej z kolei, by nie stać bezczynnie na torach postojowych do rana, odjedzie za chwilę jako lokalne połączenie do Perkovićia p. Kaśtel Stari. Niby oczywistość - ale nie w Polsce, gdzie np. sezonowe składy InterCity po skończonej jeździe w Łebie wracają puste na postój do Lęborka. Wiadomo - co spółka to spółka :-)

 

(12) 09.08.2016, Split. W dniu, w którym dane mi było wreszcie zdobyć najwyższy szczyt Chorwacji (Dinara, 1831 m n.p.m.), obudziłem się w hostelu o 6 rano i stanąłem przed dylematem - choć raz w tym roku popływać chwilę w Adriatyku (choćby tu, w Splicie, śmierdział on ropą i zdechłymi rybami), czy pognać na dworzec fotografować wjazd nocnego z Budapesztu i późniejsze manewry. Koniec końców - morze zwyciężyło. Na otarcie łez - jeszcze raz SZT serii 7123 podstawiający się na peron przed odjazdem do Zagrzebia.

PS. Z ciekawostek mogących zainteresować tych, którym nieobca jest tematyka kolei w krajach byłej Jugosławii: stacje kolejowe położone na Lickiej Prudze między Gospićem a Kninem (np. Medak, Raduć, Malovan czy Zrmanja), nieprzywrócone do ruchu pasażerskiego po zakończeniu wojny w roku 1995, pozostają obsadzone i są normalnie użytkowane jako mijanki dla pociągów towarowych, co potwierdzam na podstawie naocznej obserwacji. Podobnie ma się rzecz ze stacją Jurdani na linii Rijeka - Śapjane - (Ilirska Bistrica).

piątek, 12 sierpnia 2016

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią złożoną w poprzednim wpisie, rozpoczynam wrzucanie na bloga zdjęć z wypraw z pierwszej połowy miesiąca. Na początek - tradycyjny tuzin fotek z Włoch i Słowenii, wykonanych w drodze do Rijeki w dniu 7 sierpnia. Za dwa tygodnie - zdjęcia z Chorwacji.

 

 

 (1) Udine. Skład osobowego, prawdopodobnie do Wenecji.

 

(2) Triest (Trieste Centrale). Osobowy z Udine chwilę po dotarciu do celu.

 

(3) Villa Opicina. Włoska manewrówka oczekująca na zachodniej głowicy stacji z dźwigiem kolejowym...

 

(4) ... jej koleżanka obok punktu tankowania...

 

(5) ... oraz tabor trakcyjny i pomocniczy kolei włoskich na wschodniej głowicy stacji. Góry widoczne w głębi leżą już na terenie Słowenii.

 

(6) Pivka. Osobowy z Kopru (w związku z wykonywanymi pracami torowymi kursujący w skróconej relacji z Divaćy) odjeżdżający w kierunku Lublany...

 

(7) ... parowóz-pomnik wystawiony w osobliwym towarzystwie na terenie muzeum wojskowego, zlokalizowanego w dawnych koszarach armii włoskiej (później JNA)...

 

(8) ... makabrycznie osprejowany (co w Słowenii jest raczej standardem niż rzadkością) EZT oczekujący odjazdu do Ilirskiej Bistricy...

 

(9) ... towarowy z Włoch lub z portu w Koprze na przelocie w kierunku zachodnim...

 

(10) ... i pośpieszny Lublana - Rijeka.

 

(11) Ilirska Bistrica. Przedwojenny włoski elektrowóz-pomnik...

 

(12) ... i całkiem współczesny słoweński elektrowóz towarowy, oczekujący odjazdu do chorwackiej stacji w Śapjane celem podjęcia składu.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 27